Cài đặt IIS 7 trên Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2

Giới thiệu

Chúng ta có thể cài đặt Microsoft Web Platform (Web PI) để dễ dàng cài đặt Internet Information Services (IIS)và các ứng dụng chạy trên IIS, tuy nhiên, nếu bạn cài đặt IIS bằng thủ công, bạn có thể sử dụng bài viết này ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm phần cài đặt và cấu hình IIS 7.

IIS 7.0 là một vai trò Web Server trong Windows Server 2008 và Web server trong Windows Vista….Windows Server 2008 R2 và Windows server 2008 là hệ điều hành có tất cả các tính năng cần thiết để IIS hỗ trợ cho môi trường hosting.

Web server được thiết kế lại trong IIS 7 để cho phép chúng ta tuỳ chỉnh server bằng cách thêm hoặc xoá bớt những module cho phù hợp. Module là những tính năng cá nhân, những tính năng này server sử dụng để tiến hành yêu cầu. Ví dụ: IIS 7.0 và IIS 7.5 sử dụng module chứng thực để xác thực máy khách và sử dụng module cache để quản lý cache. Cả hai phiên bản đều cung cấp:

–    Giao diện quản lý mới: Giao diện này cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng thiết lập một Website. Nó ngoài ra còn có khả năng tuỳ chỉnh các thiết lập của Website trong một file text.

–    Khả năng chia sẻ nhiệm vụ với khách hàng có Website. Người chủ host với nhiều site có thể có đặc quyền quản trị như là là một nhà phát triển hoặc làm chủ nội dung.

Tính năng mới trong IIS 7.5

IIS 7 và IIS 7.5 cả hai đều được biết như là IIS 7; tuy nhiên, với IIS 7.5 và Windows Server 2008 R2 bao gồm một vài tính năng mới mà trong IIS 7 không có:

–    Microsoft ASP.NET chạy trên Windows Server 2008 R2 với kiểu cài đặt Core.

–    Một vài Extension có sẵn để thêm vào IIS 7.0 được kết hợt sẵn trong IIS 7.5 bao gồm:

o    FTP.

o    WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

o    Windows PowerShell của IIS

o    IIS Administraotion Pack.

–    IIS 7.5 bao gồm cả cấu hình log và tracing.

–    IIS 7.5 tích hợp sẵn Best Practice Analyzer, công cụ tự động giúp cho việc bảo đảm tính tương thích với bảo mật.

Trước khi bắt đầu

Bảo đảm rằng bạn có quyền quản trị trên máy tính mà bạn có kế hoạch cài đặt IIS 7, mặc định bạn không có quyền quản trị. Nếu bạn đăng nhập như là một tài khoản khác mà không phải là tài khoản administrator.

Đăng nhập như là một tài khoản quản trị, hoặc bạn có thể chạy ứng dụng với công cụ Runas.

Chú ý: Bạn có thể chạy runas /user:administrator cmd.exe do vậy mọi ứng dụng bạn có thể chạy từ công cụ dòng lệnh.

Cài đặt IIS 7.5 trên Windows Server 2008 R2

IIS là một vai trò của Windows Server, IIS 7 có thể cài đặt qua giao diện đồ hoạ (GUI) bằng cách sử dụng Server manager.
Server Manager cung cấp một hộp thoại cho phép chúng ta cài đặt hoặc loại bỏ các tính năng và vai trò. Server Manager ngoài ra còn cung cấp tổng quan về các vai trò đã cài đặt. Khi IIS 7 được chọn từ Server Manager, các thành phần cơ bản và các dịch vụ cần thiết cho IIS sẽ được tự động lựa chọn.

1.    Click Start -> All Programs -> Administrative Tools -> Server manager.

 

2.    Trong cửa sổ Server Manager, bạn kéo thanh trượt trong ô Server Summary và sau đó click Add Roles. Thuật sĩ Add Roles Wizard sẽ bắt đầu với trang “Before You Begin”. Thuật sĩ sẽ hỏi để xác minh những điều sau:

a.    Tài khoản quản trị có mật khẩu mạnh.

b.    Thiết lập mạng như địa chỉ IP đã được thiết lập hay chưa.

c.    Cài đặt update cuối cùng với Windows Update.

3.    Chọn Web Server (IIS) trên trang Select Server Roles.

Chú ý: Khi bạn sử dụng Add Roles Wizard to Install IIS, bạn sẽ cài đặt cấu mặc định. Với cài đặt này sẽ thiết lập các dịch vụ tối thiểu để sử dụng IIS. Nếu bạn cần thêm vai trò dịch vụ cho IIS như là Application Development hoặcHelth and Diagnostics, bạn phải lựa chọn kết hợp với đánh dấu ô trong trang Select Roles Services.

 

 

4.    Lựa chọn dịch vụ IIS để cài đặt trên trang Select Role Services (thêm các module nếu cần thiết). Click Next sau khi lựa chọn xong.

 

5.    Thêm một vài vai trò dịch vụ yêu cầu.

 

 

6.    IIS được cài đặt ngay bây giờ với cấu hình mặc định của hosting ASP.Net trên Windows Server. Click Close để hoàn thành.

 

7.    Kiểm tra kết quả cài đặt bằng cách bạn mở trình duyệt và gõ vào: http://localhost

 

 

Cài đặt IIS 7.5 với Script

Ngoải ra bạn cũng có thể sử dụng kịch bản để cài đặt IIS 7.5. Nếu bạn cài đặt IIS 7.5 bằng kịch bản, bạn sẽ cài đặt đầy đủ có nghĩa là bạn cài đặt tất cả các gói dịch vụ của IIS. Nếu bạn không muốn gói tính năng nào, bạn cần phải chỉnh sửa lại kịch bản sao cho phù hợp với yêu cầu của bạn.

Để cài đặt IIS 7.5 với kịch bản, tại dấu nhắc của dòng lệnh bạn gõ:

CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Tự động cài đặt IIS 7.0 trên Windows Server 2008

Tự động cài đặt IIS 7.0 bằng cách sử dụng kịch bản không giám sát là rất hữu ích nếu bạn cần triển khai nhiều Web server và muốn đảm bảo rằng mỗi Web server đều được cài đặt với các thành phần và dịch vụ giống hệt nhau.

Trong Windows Server 2008 và hệ điều hành Windows VistaPkgmgr.exe được sử dụng cho các kịch bản không giám sát nó cho phép bạn cài đặt hoặc gỡ bỏ cài đặt các tính năng tùy chọn từ một dấu nhắc lệnh hoặc kịch bản. (Lưu ý: Pkgmgr.exe thay thế cho Sysocmgr.exe được sử dụng trong Windows Server ® 2003.) Để được hướng dẫn và tổng quan về các Pkgmgr.exe, xem Cài đặt IIS 7.0 từ Command Line. Xem thêm Unattended Setup để cài đặt IIS 7.0. Lưu ý rằng để sử dụng Pkgmgr.exe, bạn phải chắc chắn rằng bạn có quyền administrator trên máy tính.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s