Đôi điều về PowerShell

PowerShell là bộ công cụ dòng lệnh do Microsoft phát triển dùng cho mục đích quản trị Active Directory, máy chủ, hệ điều hành, Registry, services, Event log… Nó không phảI là một biến thể các câu lệnh Unix cũng không phải dựa trên các câu lệnh cmd mà bạn từng biết, mà là tập hợp các câu lệnh được xây dựng hoàn toàn mới, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.

Các phiên bản PowerShell

PowerShell không được cài đặt mặc định hầu hết trên các máy hệ điều hành Windows, do đó bạn cần tải về và cài đặt nó để sử dụng, Powershell hiện có 2 phiên bản:

Phiên bản 1.0 (tải về) hỗ trợ các hệ điều hành

 • Windows XP
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008

Phiên bản 2.0 (tải về) hỗ trợ các hệ điều hành

 • Windows XP with SP3
 • Windows Server 2003 with SP 2
 • Windows Vista with SP1
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2

Các câu lênh cơ bản trên PowerShell – Cmdlets

Windows PowerShell (Cmdlet) Mô tả
Get-ChildItem Liệt kê tất cả các tập tin / thư mục trong thư mục hiện hành
Get-Content Thể hiện nội dung một tập tin
Get-Command Liệt kê các câu lệnh có trong Powershell
Get-Help Trợ giúp
Clear-Host Xóa màn hình
Copy-Item Sao chép tập tin / thư mục đến nơi lưu trữ mới
Move-Item Di chuyển chép tập tin / thư mục đến nơi lưu trữ mới
Remove-Item Xóa một tập tin / thư mục
Rename-Item Đổi tên một tập tin / thư mục
Get-Location Hiển thị đường dẫn thư mục hiện hành.
Pop-Location Thay đổi thư mục hiện hành thành thư mục gần nhất được thêm vào stack
Push-Location Thêm thư mục hiện hành vào stack
Set-Location Thay đổi thư mục hiện hành
Write-Output In chuỗI, biến… vào một output
Get-Process Liệt kê các tiến trình đang chạy
Stop-Process Dừng một tiến trình
Select-String In các dòng tương ứng theo mẫu
Set-Variable Thiết lập giá trị cho biến

Để khởi động Powershell, bạn vào Start –> Search –> Gõ Powershell

SS-2011-01-01_01.00.22 Màn hình hiển thị với câu lệnh Get-help

Bạn cũng có thể dùng câu lệnh get-help để tìm thêm thông tin cho câu lênh khác

SS-2011-01-01_01.05.46 Kết hợp tìm thông tin về câu lệnh get-service qua get-help

SS-2011-01-01_01.07.40 Các dịch vụ đang chạy

SS-2011-01-01_01.09.56 Hiển thị các dịch vụ có từ windows với tham số kèm theo là -displayname

Ngoài hệ điều hành Windows, còn có nhiều ứng dụng khác của Microsoft mà bạn có thể sử dụng Powershell để quản trị. Danh sách một vài ứng dụng và sản phẩm mà Powershell hỗ trợ:

Ứng dụng
Exchange Server
Windows Server
Microsoft SQL Server
System Center Operations Manager
System Center Virtual Machine Manager
System Center Data Protection Manager
Windows Compute Cluster Server
Microsoft Transporter Suite for Lotus Domino
Microsoft PowerTools for Open XML
Quest Management Shell for Active Directory
Special Operations Software Specops Command
VMware Infrastructure Toolkit
Internet Information Services
Windows 7 Troubleshooting Center
Microsoft Deployment Toolkit
NetApp Data ONTAP PowerShell Toolkit

Một vài lưu ý khi sử dụng công cụ PowerShell:

 1. Bảo đảm bạn đang chạy phiên bản mới nhất của PowerShell, và câu lệnh bạn sử dụng được hỗ trợ khi thực thi.
 2. Nếu dòng lệnh chưa được đăng ký rất có thể bạn sẽ không thực thi được câu lệnh mong muốn, để có thể tiếp tục, bạn sẽ cần chạy Powershell mà không cần chữ ký bằng cách chạy câu lệnh set-executionpolicy, sau đó gõ remotesigned tại dấu nhắc.
 3. Lưu tất cả các tập tin Powershell bạn cần sử dụng vào một thư mục chung, ví dụ c:\Powershell.
 4. Chuyển vào thư mục lưu trữ các tập tin Powershell khi thực thi.
 5. Thêm “.\” vào trước tập tin PowerShell khi bạn thực thi. Ví dụ .\cmdlet
Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s