Tổng quan Dynamic IT

Giải pháp System Center giúp người quản trị quản lý máy chủ vật lý và môi trường ảo hóa trong các datacenter. Thông qua việc tích hợp và tự động hóa các tác vụ quản lý, bộ phận IT trong tổ chức doanh nghiệp có thể nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả trong kinh doanh.

image

Mục tiêu: Quản lý Dynamic IT

Một cơ sở hạ tầng năng động là một tổ chức linh hoạt, trong đó bộ phận IT phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng của tình hình kinh doanh doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực làm việc của nhân viên, quy trình làm việc của họ, và cơ sở hạ tầng CNTT.

Vai trò của System Center trong Dynamic IT

Giải pháp Microsoft System Center đóng vai trò trung tâm trong tầm nhìn của Microsoft, mang lại những lợi ích cho các tổ chức CNTT từ việc quản lý tự động tạo ra một hệ thống năng động đến việc tổng hợp về cơ sở hạ tầng, các chính sách, quy trình, dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia CNTT để có thể tối ưu hóa cấu trúc CNTT, giảm chi phí hoạt động và quản lý, nâng cao tính sẵn sàng ứng dụng, tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ cho người dùng.

Việc tích hợp và tự động hóa công tác quản lý là giải pháp giúp các tổ chức CNTT trở thành nơi cung cấp các dịch vụ cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giải pháp System Center giúp thu hẹp khoảng cách giữa việc phát triển và hoạt động của hệ thống, tối ưu hóa hiệu suất quá trình kinh doanh từ sâu bên trong hệ điều hành, ứng dụng, tùy biến các dịch vụ và luồng công việc.

Dynamic Datacenter

· Cung cấp các dịch vụ kiểm tra tình trạng và hiệu suất hệ thống

· Tự động hóa việc triển khai và quan lý hệ thống máy chủ

· Hỗ trợ việc tuân thủ các chính sách và quản lý các sự thay đổi trong hệ thống

· Nâng cao khả năng máy chủ thông qua nền tảng ảo hóa

· Đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục

Giải pháp System Center dành cho Datacenter và Cloud

Các tổ chức ngày càng mong muốn tối ưu hóa môi trường CNTT, nâng cao hiểu quả kinh doanh, với độ tin cậy cao. Và việc chuyển đổi mô hình từ datacenter truyền thống sang điện toán đám mây đang là giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề này cho doanh nghiệp với chi phí giảm đáng kể.

System Center cung cấp nhanh chóng và hiệu quả các dịch vụ datacenter với chi phí thấp, là “một tấm kính” quản lý trên các môi trường vật lý, ảo hóa, và đám mây. System Center liên kết việc quản lý các đám mây tư nhân và công cộng thông qua cơ sở hạ tầng, nền tảng, và các ứng dụng, do đó cung cấp cho tổ chức khả năng linh hoạt và kiểm soát hoạt động dễ dàng.

Giải pháp System Center với điện toán đám mây:

· Tối ưu hóa việc cung cấp các dịch vụ cho cơ sở hạ tầng datacenter và các dịch vụ kinh doanh quan trọng thông qua quản lý ảo hóa tài nguyên máy tính.

Việc mở rộng quy mô ảo hóa, quản lý cơ sở hạ tầng datacenter và các ứng dụng kinh doanh quan trọng mang lại cho tổ chức những lợi ích từ điện toán đám mây, nâng cao khả năng cung cấp các dịch vụ datacenter đáng tin cậy. Các ứng dụng và dịch vụ có thể được triển khai trong các mô hình đám mây dễ dàng hơn vì chúng được trừu tượng hóa phần cứng nằm bên dưới. Sử dụng System Center và Windows Server Hyper-V, bạn có thể tối ưu hóa datacenter, bao gồm cả môi trường không đồng nhất để cung cấp dịch vụ với độ sẵn sàng cao.

image

Nâng cao tình trạng và hiệu suất dịch vụ trong hệ thống

Tối ưu việc quản lý các hệ thống máy chủ với nền tảng khác nhau trong cùwng một datacenter

Hiệu suất cao khi kết hợp việc quản lý các ứng dụng trong môi trường ảo hóa Windows Server Hyper-V và System Center cung cấp nền tảng tuyệt vời khi triển khai các ứng dụng máy chủ của Microsoft như Exchange, SharePoint, và SQL Server.

Tối ưu nguồn tài nguyên trong datacenter đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh, khôi phục tình trạng hệ thống sau thảm họa.

· Giảm chi phí hoạt động hệ thống thông qua việc tiêu chuẩn hóa và tự động hoá quy trình quản lý datacenter, bao gồm cả việc tuân thủ các chính sách.

System Center cho phép các tổ chức CNTT nâng cao hiệu quả hoạt động của mình và tuân thủ các chính sách bằng cách cung cấp khả năng tự động hóa hệ thống datacenter, giúp giảm chi phí và nâng cao độ tin cậy dịch vụ , chuẩn bị cho mô hình tự động hóa cao hơn trong điện toán đám mây.

· Giảm chi phí hỗ trợ và nâng cao độ tin cậy với việc tích hợp các quy trình quản lý dịch vụ trong hệ thống.

· Giảm chi phí nhờ vào việc tự động hóa các quy trình thường nhật. Tự động hoá các quy trình lặp đi lặp lại tiết kiệm chi phí, giảm sai sót dẫn sử dụng, và đảm bảo lặp lại trong quá trình thực hiện. Quan trọng hơn, nó giải quyết vấn đề giúp nguồn lực IT có thể tập trung thời gian nhiều hơn cho các hoạt động nghiên cứu nâng cao năng suất cho tổ chức hơn là dành thời gian cho việc bảo trì.

· Tự động việc quản lý rủi ro và tuân thủ các chính an ninh được định sẵn.

image

· Tạo điều kiện cho tổ chức kinh doanh phát triển mô hình tự động hóa bộ phận IT.

Các nền tảng máy chủ của Microsoft, bao gồm Windows Server Hyper-V và System Center, khi kết hợp với Trung tâm hệ thống Virtual Machine Manager Self-Service Portal 2.0, các tổ chức IT có thể đưa các khoản đầu tư cho hệ thống hiện tại của mình vào danh mục tài sản cá nhân trên điện toán đám mây. Điều này làm tăng tính linh hoạt cho phép tổ chức đáp ứng các yêu cầu kinh doanh thông qua khai thác các dịch vụ trong cơ sở hạ tầng của mình và trên các đám mây.

Sử dụng giải pháp Self-Service Portal được xây dựng trên Windows Server Hyper-V và System Center, các tổ chức có thể nhanh chóng triển khai, ảo hóa cơ sở hạ tầng và tạo điều kiện linh hoạt cho hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động, và giảm độ phức tạp trong công tác quản lý.

image

Dynamic Desktop

· Phân phối ứng dụng người dùng linh hoạt

· Đơn giản hóa quá trình triển khai Windows

· Quản lý bảo mật các điểm đầu cuối

· Cấu hình thống nhất

· Giám sát cơ sở hạ tầng người dùng

· Chẩn đoán và khắc phục từ xa

Với nhu cầu ngày càng tăng trưởng của người dùng , các giải pháp CNTT cũng ngày càng trở nên linh hoạt hơn theo cách mà họ cung cấp truy cập các ứng dụng và tài nguyên trong hoạt động doanh nghiệp.

Khi mà vấn đề xác nhận các kết nối khác nhau, về lưu trữ và chế độ bảo mật để đưa ra các hướng cung cấp dịch vụ đến người dùng trở nên rõ ràng hơn thì giải pháp trước giờ “one size fits all” – “một cỡ vừa cho tất cả” đã không còn phù hợp với người sử dụng nữa không thể tồn tại vấn đề đặc quyền của người dùng đang truy cập trực tiếp trong nội bộ giống quyền hạn một người đang ở bên ngoài hệ thống ngoài truy cập thông qua các cơ chế truy cập từ xa được. Lúc này các giải pháp Microsoft System Center Desktop ra đời đem đến cho người IT khả năng trao quyền cho người bằng cách sắp xếp có tổ chức kết nối của bất kỳ người dùng có thẩm quyền đến bất kỳ ứng dụng cần thiết nào mà không cần quan tâm đến vị trí và kết nối của họ. Các giải pháp này cho phép người dùng chạy các ứng dụng của riêng họ bằng cách quản lý việc phân phối các ứng dụng được cài đặt cục bộ theo kiểu truyền thống, các ứng dụng ảo hóa, và các dịch vụ remote ứng dụng từ xa và hạ tầng ảo hóa Desktop thông qua một hệ thống hợp nhất cái mà cung cấp các truy cập an toàn và phù hợp với tình trạng hiện tại của người dùng , tối ưu hóa hiệu suất mong đợi đến người dùng.

Adaptive Application Delivery

Giải pháp Adapteive application delivery góp phần nâng cao tính linh hoạt cho Đội ngũ IT ngày nay đáp ứng những nhu cầu phát triển và khác nhau của người dùng trong doanh nghiệp thông qua các tùy chọn linh hoạt trong việc phân phối ứng dụng tới người dùng trong tổ chức.

· Các phương thức truyền thống, ảo hóa và phân phối Desktop từ xa.Các ứng dụng có thể được phân phối đến từng máy tính người dùng thông qua việc sử dụng các phương thức truyền thống là cài đặt trực tiếp trên cục bộ với sự trợ giúp của các công cụ và các tiến trình đã gần như quá quen thuộc với Đội ngũ IT ngày nay. Ngoài ra với sự phát triển nền tảng ảo hóa ngày nay Đội ngũ IT còn có thể đem đến người dụng các ứng dụng ảo hóa nâng cao tính hiệu quả trong triển khai và góp phần giảm cũng như hạn chế các đụng độ trong thời điểm cung cấp đến người dùng. Cuối cùng là phương thức mang tính linh hoạt với người dùng nhất họ có thể truy cập sử dụng ứng dụng cũng như dữ liệu từ bất kỳ nơi nào thông qua một môi trường Desktop được điều khiển từ xa.

· Thống nhất quy trình quản lý. Bất kể là phương thức phân phối nào được sử dụng, Đội ngũ IT cũng có thể quản lý tất cả ứng dụng bằng cách sử dụng các công cụ tương ứng, chúng được dùng để quản lý các phần mềm truyền thống trong khi duy trì các đặc tính độc nhất và năng động của các Desktop được ảo hóa hoặc các ứng dụng điều khiển từ xa. Họ có thể kiểm kê và báo cáo tất cả gói và ứng dụng cũng như quá trình sử dụng.Tất cả các ứng dụng này có thể được triển khai và quản ý bằng cách sử dụng các chính sách đã được cấu hình đáp ứng các yêu cầu cần thiết cho tổ chức.

· Chạy ứng dụng bất cứ nơi nào tại bất cứ thời điểm nào. Đây là giải pháp cho phép người dùng tiếp cận được với các ứng dụng của họ ngay trong khi kết nối trực tiếp với môi trường mạng nội bộ tổ chức, điều khiển từ xa đến mạng nội bộ hoặc đã ngắt kết nối với hệ thống mạng nội bộ tổ chức. Đội ngũ IT có thể phải tách rời các thông tin cá nhân của người dùng với hệ điều hành để mà có thể chạy được các ứng dụng của người dùng từ bất cứ môi trường truyền thông, môi trường ảo hóa hay một môi trường ứng dụng từ xa nào. Người dùng có thể lưu lại các ứng dụng ảo hóa xuống cục bộ để mà họ có thể chạy ứng dụng của họ mà không cần kết nối với mạng nội bộ tổ chức. Đây chính là tính linh hoạt đem đến khái niệm người dùng có thể làm việc bất cứ nơi nào bất cứ thời điểm nào.

System Center Desktop góp phần làm đơn giản hóa giải pháp triển khai Windows xuống người dùng một cách an toàn và tự động hóa quá trình triển khai hệ điều hành xuống môi trường Desktop.

· Tổ chức quy trình triển khai một cách hợp lý. Đội ngũ IT có thể tổ chức việc triển khai Windows xuống người dùng một cách hợp lý bằng cách đánh giá, thẩm định, và giám sát sức khỏe của tài nguyên vật lý hiện có và sơ đồ vị trí của chúng trước khi triển khai để giúp cho việc lên kế hoạch và chuẩn bị cơ sở cho việc di chuyển các dữ liệu lớn. Đội ngũ IT có thể sử dụng tùy chọn về phân phối cái mà đáp ứng tốt nhất các nhu cầu cần thiết cho người dùng hoặc nhóm , hỗ trợ ngay cả các tổ chức phân tán và bao gồm các thiết bị di động hỗ trợ cho môii trường Offline hoặc băng thông thấp

· Giảm thiểu phức tạp trong triển khai. Tiêu chuẩn ảnh Windows Imaging Format (WIM) ra đời cho phép Đội ngũ IT tạo ra chỉ vài ảnh hệ điều hành hơn và giảm thiểu độ lớn kích thước của chúng. Các Đội ngũ IT hơn nữa trong khi đó còn có thể giảm đi sự phức tạp của các ảnh của họ bằng cách tách rời các ứng dụng, Driver thiết bị , và cập nhật phần mềm cho các ảnh hệ điều hành tại thời điểm triển khai.

· Giữ lại thông tin người dùng. Trong suốt quá trình triển khai bất cứ hệ điều hành mới nào việc giữ lại thông tin cá nhân, thông tin cấu hình các thiết lập của người dùng và dữ liệu các ứng dụng cục bộ được cho là ưu tiên hàng đầu. Thông tin này được mã hòa và lưu trữ an toàn suốt quá trình chuyển dời. Và sau đó được trả lại trên hệ điều hành vừa triển khai, tối thiểu hóa việc hướng dẫn cho người dùng và giúp họ bắt kịp hoạt động kinh doanh nhanh chóng trong moi trường Desktop mới.

· Gảm thiểu các vấn đề trong tương thích ứng dụng. Đội ngũ IT có thể chuẩn bị, triển khai và quản lý các ứng dụng thông qua các công cụ đóng gói truyền thống hoặc ảo hóa chúng để giải quyết vấn đề về tương thích và giảm thời gian kiểm tra thử nghiệm. Application Compatibility Toolkit (ACT) có thể giúp cho Đội ngũ IT phân tích các tác động của việc nâng cấp hệ điều hành và ưu tiên việc kiểm tra tính tương thích đối với các ứng dụng. Hoặc có thể sử dụng các ứng dụng ảo hóa để giúp giải quyết triệt để các đối nghịch trong vấn đề tương thích mà không cần đến việc sữa chữa ứng dụng hay ra soát kiểm chứng lỗi cũng như các vấn đề phát sinh không mong muốn khác.

Quản lý bảo mật điểm đầu cuối

Giải pháp này còn gọi là End point security management đây là một giải pháp bảo mật toàn diện nhất đảm bảo cho các điểm cuối đặc biệt là phục vụ cho các yêu cầu truy cập an toàn trong một hệ thống doanh nghiệp mở rộng – không phụ thuộc vào phương thức sử dụng để thực hiện truy cập vào hệ thống. Vậy làm thề nào để an toàn cho điểm cuối được khi mà phương thức truy cập quá đa dạng: trực tiếp, remote… đó là nhờ vào việc ứng dụng các cơ chế đòi hỏi điểm cuối phải tuân thủ và đáp ứng các quy định “sức khỏe” được định nghĩa từ trước, trước khi chúng có thể tham gia vào hệ thống mạng nội bộ.

· Đảm bảo tuân thủ các cấu hình bảo mật. Đội ngũ CNTT có thể đem đến khả năng đảm bảo sự toàn vẹn hệ thống mạng doanh nghiệp bằng cách ép buộc tuân thủ các chính sách về phần mềm cũng như phần cứng trên máy tính người dùng.Đồng thời giúp cho các phần tử trong hệ thống luôn duy trì việc tuân thù các chính sách để đạt được cấu hình an toàn tối thiểu nhất và áp dụng toàn diện nhất .

· Cung cấp khả năng duy trì liên tục khả năng an toàn của hệ thống mạng. Các Đội ngũ IT giờ đây có thể cung cấp một sự bảo vệ liên tục với sự hỗ trợ kiểm dịch cho toàn hệ thống bao gồm cả vùng chu vi bên ngoài ở trạng thái tốt nhất bất cứ khi nào đều phải đáp ứng đầy đủ các chính sách về cấu hình bảo mật được định nghĩa từ trước. Qua đó thông báo tình trạng và các rủi ro hiện tại của hệ thống một cách tự động đồng thời đưa ra các phương pháp và bản cập nhật cần thiết để xử lý khắc phục nhanh nhất. Giải pháp này thường tích hợp với sản phẩm Microsoft ForeFront để nhận diện các mẫu phần mềm độc hại.

· Bảo vệ truy cập đến toàn bộ hệ thống mạng nội bộ. Đội ngũ IT có thể kích hoạt các truy cập an toàn vấn đề thường yêu cầu cho một hệ thống mạng mở rộng,bất kể người dùng đang truy cập hệ thống bận trong bằng hệ thống mạng có dây, không day hoặc thông qua kết nối điều khiển từ xa. Có thể phân phối các cập nhật thông qua internet đến những người làm việc trong các vùng địa lý khác nhau những người thường ít kết nối đến hệ thống công ty giúp họ làm việc hiệu quả hơn giảm thiểu thơi gian bị cách ly khi mà không đủ “sức khỏe”.

Tuân thủ cấu hình

Đây là giải pháp đanh giá vấn đề thiết lập của hệ thống so với bộ cấu hình cơ bản giúp đội ngũ IT có thể xác định cái họ đang có vàcái họ muốn hiện tại đang ở mức độ như thế nào và cung cấp cho đội ngũ IT cách thức đơn giản nhất để giải quyết.

· Điều khiển cấu hình và đưa ra báo cáo. Giải pháp này tạo ra, duy trì và báo cáo các điều khiển cấu hình giúp cưỡng chế việc tuân thủ các chính sách của máy tính người dùng. Đội ngũ IT có thể dùng thiết lập mà họ mong muốn quản lý để phát hiện ra các thiết lập ngoài ý muôn đồng thời đảm bảo cho toàn hệ thống máy tính người dùng đều đạt được cấu hình thiết lập mong muốn đó. Với giải pháp này người quản trị được cung cấp các báo cáo tổng thể kết hợp với phương thức biểu đồ trực quán giúp phân tích tình trạng tuân thủ chính sách hiện tại trong hệ thống hỗ trợ cho quá trình áp đặt tuạn thủ các chính sách. Người quản trị có thể sử dụng các kiến thức cấu hình được cho là an toàn và ổn định nhất của Microsoft hoặc hãng thứ ba giúp giải quyết các vấn đề lỗi thông thường.

· Ghi nhận tập trung các sự kiện bảo mật trong hệ thống. Đây là giải pháp tập hợp và ghi nhận các sự kiện xảy ra giúp đảm bảo an toàn cho các máy tính Windows trong trung tâm dữ liệu. Kiểm toán viên và cac cơ quan an nnh có thể sử dụng các báo cáo này để đánh giá vấn đề tuân thủ trong hệ thống bao gồm ghi nhận các sự kiện truy cập người dùng, khóa tài khoản, thay đổi đặc quyền, kiể kê tài sản và các yêu cầu khác đòi hỏi pahỉ tuân thủ. Những điều này giúp bảo vệ hệ thống thông qua xác thực mạnh và bảo vệ khỏi phần mềm độc hại và virus trên các máy tính Windows.

· Duy trì liên tục việc ghi nhận các sự kiện liên quan đến tuạn thủ chính sách. Giải pháp này dùy trì các cấu hình mong muốn trên tòan hệ thống bằng cách định nghĩa một sơ sở làm mẫu cái mà chứa các mục cấu hình thiết lập mà nhà quản trị mong muốn để giám sát và chứa các quy tắc yêu cầu phải tuân thủ. Nhiều cơ sở có thể được tạo ra và áp đặt đến bất kỳ một tập hợp máy tính nào từ đó cung cấp một cơ chế kiểm soát cấu hình ở mức độ cao hơn. Có bốn mức độ được ra cho các máy không tuân thủ các quy định an toàn. Nếu một máy tính đang trong trạng thái không tuân thủ, người quản trị có thể mang máy tính trợ lai trạng thái tuân thủ các quy tắc bằng cách triển khai các phần mềm thích hợp hoặc chạy các mã lệnh trên máy tính và điều này xảy ra một cách tự động hóa.

Giám sát cơ sở hạ tầng người dùng

Giải pháp này cung cấp khả năng giám sát tính sẵn sàng, hiệu quả, và an toán của người dùng để nhận diện các vấn đề có thể tác động đến người dùng.

Trong giải pháp này bao gồm việc tổng hợp các kiến thức cấu hình vá hoạt động từ Microsoft và các đối tác.

· Giam sát đầu cuối – end to end.Đội ngũ IT có thể giám sát các ứng dụng và tất cả các hệ thống dịch vụ phụ thuộc vào máy tính người dùng để phân tích các vấn đề hiệu suất và tính sẵn sàng trên hệ thống người dùng. Đội ngũ IT có thể thiết lập các cấu hình cơ bản cho máy tính người dùng và dựa vài đó để thông báo người dùng khi mà cấu hình máy tính không hợp lệ với cấu hình cơ bản. Tự động tập hợp các lỗi ứng dụng tại máy khách cho phép chuyên gia CNTT để xác định tác động, nguyên nhân gốc rễ, và quyết định cho các lỗi phát sinh bằng cách giám sát các đối tượng ngoại lệ.

· Giám sát cá nhân hoặc tập thể người dùng. Giải pháp này cho phép các đội ngũ IT giám sát các máy tính hoặc nhóm máy tính đặc thù đang mang nhiệm vụ quan trong. Việc giám sát một nhóm các máy tính có nhiệm vụ quan trọng này cho phép cung cấp thống nhất một cách tổng hợp tính trạng hiện tại của chúng để thông báo cho các đội ngũ hỗ trợ khi mà xảy ra vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến một lượng lớn người dùng. Nó cho phép đội ngũ IT tạo ra các bảng báo cáo dự trên tình trạng tuân thủ các cấu hình, cá nhân và tổng hợp sức khỏe hệ thống và các mục tiêu kinh doanh khác để chủ động xác định xu hướng và các vấn đề một cách chính xác.

Chẩn đoán và sửa chữa từ xa

Đây là giải pháp kích hoạt khả năng sero touch / không cần can thiệp nhưng vẫn có thể chẫn đoán và khắc phục lỗi từ xa khi có tác động xuấ đến người dùng.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s