Các lệnh MySQL thông dụng.

Các lệnh MySQL thông dụng : Giới thiệu với các bạn một số lệnh MySQL thông dụng chạy trên hệ điều hành linux. Tác giả – Vien CNTT – DHQG Hanoi Lệnh CREATE TABLE – Cú pháp: CREATE TABLE Tên_bảng (Tên_cột Loại_dữ_ liệu [Not Null]), Primary Key( Tên khoá chính ), Foreign Key( Tên khoá ngoài),…); Trong đó:Đọc tiếp “Các lệnh MySQL thông dụng.”

Bật tính năng truy cập từ xa của MySQL server

Mặc định tính năng truy cập từ xa bị cấm trên máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL vì lý do bảo mật. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần cung cấp tính năng truy cập từ xa tới máy chủ cơ sở dữ liệu từ nhà hoặc từ máy chủ web. Truy cập MySQL từĐọc tiếp “Bật tính năng truy cập từ xa của MySQL server”

[Linux] Cấu hình replicate database MySQL Master-to-master.

Có nhiều kiểu cấu hình replicate, tùy từng trường hợp cụ thể mà sử dụng theo cách nào cho phù hợp. Ở đây trường hợp của tôi, bài tóan đặt ra như sau : Code+database website được đặt trên 2 server (1 trong nước, 1 nước ngoài ). Yêu cầu 2 database này phải đượcĐọc tiếp “[Linux] Cấu hình replicate database MySQL Master-to-master.”

[Linux] Cấu hình và tối ưu hoá cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu Mysql với MysqlTuner

MySQLTuner là một Script viết bằng Perl, giúp bạn cấu hình và đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả hoạt động, độ ổn định máy chủ cơ sở dữ liệu dùng MySQL của bạn. Khi chạy MySQLTuner (MT), bạn sẽ nhanh chóng biết được các thông số về cài đặt MySQL và các sốĐọc tiếp “[Linux] Cấu hình và tối ưu hoá cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu Mysql với MysqlTuner”

[Linux]Tạo bản sao lưu dự phòng cho MySQL với AutoMySQLBackup

AutoMySQLBackup là một mã shell cho phép bạn sao lưu dự phòng cho cơ sở dữ liệu MySQL theo ngày, tuần, tháng sử dụng mysqldump. Nó có thể sao lưu nhiều cơ sở dữ liệu, nén bản sao lưu, sao lưu cơ sở dữ liệu remote, và gửi nhật kí tới email. AutoMySQLBackup sử dụngĐọc tiếp “[Linux]Tạo bản sao lưu dự phòng cho MySQL với AutoMySQLBackup”

Từ coder đến developer - Tôi đi code dạo

Lập trình viên giỏi không phải chỉ biết code

thanhnd

Networking Blog

msfreaks

Solutions to day to day challenges working with Microsoft products

@Philip.Hung.Cao

Stay Hungry, Stay Foolish

Advanced Programming

Chia sẻ để cuộc sống tốt đẹp hơn.....

UP2V

A roadmap for server virtualization, desktop virtualization and cloud computing by a virtualization evangelist

VIETSTACK TEAM

VietStack team from Vietnam OpenStack Community

Chuong Le Hoang

Open University

CHUNG VĨNH KHANG'S BLOG

Architect our digital world!

demant prasad

Lets Share Our Experiance....

Hieu's Blog - Microsoft MVP/MCT/MCE

www.HIEU.info - www.HieuDao.com - Thanks for comming with me

Gió thổi mây bay - Phong khởi Vân động

Chuyện học hành kiếm cert lận lưng

IMMORTAL

the quieter you become, the more you’re able to hear !!

Argron Nguyen's Blog

For success, attitude is equally as important as ability.

Hoai Nam's Blog

Chia sẻ những gì tôi có...

Phuong Nguyen's Blog

/* Life runs on {c0de} */