Phím tắt hữu ích cho Windows 8!

Dưới đây là danh sách các phím tắt của Windows 8 :

Windows: Chuyển đổi giữa màn hình Modern Desktop Start và màn hình truy cập các ứng dụng

Windows + C: Truy cập thanh Charms

Windows + Tab: Truy cập Modern Desktop Taskbar

Windows + I: Truy cập charm Settings Tiếp tục đọc

Advertisements