The trust relationship between this workstation and the primary domain failed

Error message Error “Trust Relationshitp between Workstation and Primary Domain failed”, is the most encountered message when you are dealing with Active directory domain services ( This question is asked in TechNet Forum frequently too 🙂 ). <!–more–> Common causes What are the common causes which generates this message on client systems? There might be multipleĐọc tiếp “The trust relationship between this workstation and the primary domain failed”

Active Directory Recycle Bin

Trong Windows Server 2008 R2 có một tính năng khá mạnh trong việc khôi phục các đối tượng từ Active Directory đó là Active Directory Recycle Bin. Trong bài viết chúng tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về tính năng này và cách sử dụng nó như thế nào. Windows Server 2008 R2Đọc tiếp “Active Directory Recycle Bin”

Active Directory Administration Center.

Trong Windows server 2k3 và 2k8 chúng ta đã quen với việc quản lý các đối tượng trong môi trường Domain với Active Directory Users and Computers Microsoft Management Console (MMC) thì trong phiên bản mới windows server 2k8 R2 còn cung cấp thêm Active Directory Administrative Center có tính năng cho phép quản lýĐọc tiếp “Active Directory Administration Center.”

Tạo Và Truy xuất thông tin Snapshot Active Directory trong Windows Server 2008

Windows Server 2008 có một số tính năng mới cho phép người quản trị mạng tạo ảnh nhanh của database AD để sử dụng Offline. Với bản chụp AD bạn có thể sao lưu dự phòng Active Directory Domain service với quyền truy cập Read – Only thông qua LDAP. Trong quá trình snapshot bạnĐọc tiếp “Tạo Và Truy xuất thông tin Snapshot Active Directory trong Windows Server 2008”

Nâng cấp Active Directory Domain Services lên nền tảng Windows Server 2008 R2

Một khi Active Directory Domain Services (ADDS) đóng vai trò như nền tảng cốt lõi cho việc quản trị hệ thống, áp đặt chính sách, xác thực ứng dụng tập trung SSO thì việc nâng cấp từ phiên bản trên nền Windows Server 2000/2003 lên 2008 R2 (2k8R2) cần hoạch định và thử nghiệm hếtĐọc tiếp “Nâng cấp Active Directory Domain Services lên nền tảng Windows Server 2008 R2”

Từ coder đến developer - Tôi đi code dạo

Lập trình viên giỏi không phải chỉ biết code

thanhnd

Networking Blog

msfreaks

Solutions to day to day challenges working with Microsoft products

@Philip.Hung.Cao

Stay Hungry, Stay Foolish

Advanced Programming

Chia sẻ để cuộc sống tốt đẹp hơn.....

UP2V

A roadmap for server virtualization, desktop virtualization and cloud computing by a virtualization evangelist

VIETSTACK TEAM

VietStack team from Vietnam OpenStack Community

Chuong Le Hoang

Open University

CHUNG VĨNH KHANG'S BLOG

Architect our digital world!

demant prasad

Lets Share Our Experiance....

Hieu's Blog - Microsoft MVP/MCT/MCE

www.HIEU.info - www.HieuDao.com - Thanks for comming with me

Gió thổi mây bay - Phong khởi Vân động

Chuyện học hành kiếm cert lận lưng

IMMORTAL

the quieter you become, the more you’re able to hear !!

Argron Nguyen's Blog

For success, attitude is equally as important as ability.

Hoai Nam's Blog

Chia sẻ những gì tôi có...

Phuong Nguyen's Blog

/* Life runs on {c0de} */