Cài đặt phần mềm trên Linux.

Có nhiều cách khác nhau để cài đặt phần mềm, ứng dụng trên . Một vài trong số đó thì khá  phức tạp (…), một vài cách thì đơn giản như cài đặt từ các file .EXE trên Windows.

Hầu hết các HDH Linux cũng có công cụ quản lý, cài đặt, gỡ bỏ phần mềm như Add or Remove Programs trong Windows. Ví dụ, trong , nếu server của có nối mạng thì bạn có thể  và cài đặt ứng dụng tự động thông qua công cụ Synaptic Package Manager (giao diện GUI) hoặc sử dụng dòng lệnh apt-get trong Terminal … File cài đặt cho ứng dụng trên Linux thường có phần mở rộng như .deb, .rpm, .bin, .tar, tar.gz, , .sh …. Mỗi loại file cài đặt này có 1 cách thức thực thi cài đặt riêng.

Cài đặt phần mềm trên Ubuntu – Debian

1/ Cài đặt các file .deb
Tiếp tục đọc

Advertisements