Thiết lập nhanh mật khẩu người dùng trong hệ thống AD thông qua công cụ dsquery.

Khi cần có nhu cầu thiết lập lại toàn bộ mật khẩu người dùng trong một OU bất kỳ trong AD, chúng ta có thể dùng đến câu lệnh dsquery có sẵn trong windows. Yêu cầu 1. Đăng nhập vào domain controller với tài khoản quản trị. 2. Start > cmd 3. Cú pháp lệnhĐọc tiếp “Thiết lập nhanh mật khẩu người dùng trong hệ thống AD thông qua công cụ dsquery.”

[Linux]DNS Server

Install BIND Build DNS server which resolves domain name or IP address. Install bind and caching-nameserver for it. And it’s also neccessary to configure router so that TCP and UDP packets to 53 can pass through. [1] Install BIND [root@ns ~]# yum -y install bind caching-nameserver [2] Configure BIND This example is done with grobalĐọc tiếp “[Linux]DNS Server”

Từ coder đến developer - Tôi đi code dạo

Lập trình viên giỏi không phải chỉ biết code

thanhnd

Networking Blog

msfreaks

Solutions to day to day challenges working with Microsoft products

@Philip.Hung.Cao

Stay Hungry, Stay Foolish

Advanced Programming

Chia sẻ để cuộc sống tốt đẹp hơn.....

UP2V

A roadmap for server virtualization, desktop virtualization and cloud computing by a virtualization evangelist

VIETSTACK TEAM

VietStack team from Vietnam OpenStack Community

Chuong Le Hoang

Open University

CHUNG VĨNH KHANG'S BLOG

Architect our digital world!

demant prasad

Lets Share Our Experiance....

Hieu's Blog - Microsoft MVP/MCT/MCE

www.HIEU.info - www.HieuDao.com - Thanks for comming with me

Gió thổi mây bay - Phong khởi Vân động

Chuyện học hành kiếm cert lận lưng

IMMORTAL

the quieter you become, the more you’re able to hear !!

Argron Nguyen's Blog

For success, attitude is equally as important as ability.

Hoai Nam's Blog

Chia sẻ những gì tôi có...

Phuong Nguyen's Blog

/* Life runs on {c0de} */