Nâng cấp Active Directory Domain Services lên nền tảng Windows Server 2008 R2

Một khi Active Directory Domain Services (ADDS) đóng vai trò như nền tảng cốt lõi cho việc quản trị hệ thống, áp đặt chính sách, xác thực ứng dụng tập trung SSO thì việc nâng cấp từ phiên bản trên nền Windows Server 2000/2003 lên 2008 R2 (2k8R2) cần hoạch định và thử nghiệm hết sức kĩ càng. Theo kinh nghiệm của tác giả thì nhiều doanh nghiệp tầm trung và lớn ở VN thường có ý tưởng nâng cấp lên 2k8R2 vì nó mong muốn có một hệ thống AD ổn định hơn. Điều là vừa đúng vừa chưa đúng . Đúng ở chỗ 2k8R2 thực sự là một HĐH mạnh mẽ đi kèm nhiều tiện ích giúp giảm chi phí vận hành hệ thống và tăng tính ổn định nói chung (1) và AD nói riêng như Server Core, RODC, Branch Cache hay AD Recyle Bin. Còn chưa đúng là ở chỗ nếu doanh nghiệp chỉ tập trung nâng cao tính sẵn sàng của AD với chi phí thấp nhất chứ không phải để mở rộng dịch vụ thì điều cần làm là sửa lỗi và tối ưu hệ thống hiện có chứ không nhất thiết phải nâng lên phiên bản mới. Vì việc nâng lên phiên bản mới cũng sẽ kế thừa những cấu hình lỗi và rác từ hệ thống cũ đi kèm với rủi ro về nâng cấp, tương thích ứng dụng và chi phí.

Tiếp tục đọc

Advertisements