Những phương pháp sao lưu máy ảo trong Hyper-V.

Những phương pháp sao lưu máy ảo trong Hyper-V.

  • Cài đặt và chạy Windows Server Backup trong Windows Server 2008. Windows Server Backup sử dụng Volume Shadow Copy Service (VSS) để có thể sao lưu máy ảo trong khi đang chạy. Khi chạy Windows Server Backup dành cho máy ảo, một lời khuyên là chúng ta nên chạy ở chế độ sao lưu Full Backup hoặc Incremental Backup. Trong Incremental, thì các bản sao lưu được lưu trữ với kích thước nhỏ và không ảnh hưởng đến hoạt động của máy ảo. Sao lưu các máy ảo trên Windows Server 2008 bằng cách sử dụng VSS cũng ngăn ngừa các vấn đề không thống nhất mà có thể xảy ra trên các máy tính sử dụng Windows Server 2003 và Microsoft Virtual Server 2005.
  • Tiếp tục đọc

Advertisements

Hướng dẫn cài đặt System Center Virtual Machine Manager 2008 R2.

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SCVMM) giúp quản lý môi trường ảo hoá trên:
  • Hyper-V
  • Hyper-V Server
  • Microsoft Virtual Server 2005
  • VMWare Virtual Center 2.0 và 2.5
  • VMWare ESX Server 3, 3i, 3.5 và Vsphere 4 (quản lý thông qua VMware virtual Center)

Tính năng mới trên SCVMM R2: Tiếp tục đọc