Cài đặt IIS 7 trên Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2

Giới thiệu

Chúng ta có thể cài đặt Microsoft Web Platform (Web PI) để dễ dàng cài đặt Internet Information Services (IIS)và các ứng dụng chạy trên IIS, tuy nhiên, nếu bạn cài đặt IIS bằng thủ công, bạn có thể sử dụng bài viết này ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm phần cài đặt và cấu hình IIS 7.

IIS 7.0 là một vai trò Web Server trong Windows Server 2008 và Web server trong Windows Vista….Windows Server 2008 R2 và Windows server 2008 là hệ điều hành có tất cả các tính năng cần thiết để IIS hỗ trợ cho môi trường hosting.
Tiếp tục đọc

Advertisements

Cài đặt IIS 7 trên Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2

Giới thiệu

Chúng ta có thể cài đặt Microsoft Web Platform (Web PI) để dễ dàng cài đặt Internet Information Services (IIS)và các ứng dụng chạy trên IIS, tuy nhiên, nếu bạn cài đặt IIS bằng thủ công, bạn có thể sử dụng bài viết này ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm phần cài đặt và cấu hình IIS 7.

IIS 7.0 là một vai trò Web Server trong Windows Server 2008 và Web server trong Windows Vista….Windows Server 2008 R2 và Windows server 2008 là hệ điều hành có tất cả các tính năng cần thiết để IIS hỗ trợ cho môi trường hosting.
Tiếp tục đọc