Active Directory Administration Center.

Trong Windows server 2k3 và 2k8 chúng ta đã quen với việc quản lý các đối tượng trong môi trường Domain với Active Directory Users and Computers Microsoft Management Console (MMC) thì trong phiên bản mới windows server 2k8 R2 còn cung cấp thêm Active Directory Administrative Center có tính năng cho phép quản lý hiệu quả hơn các đối tượng dịch vụ trong domain lưu ý ngay cả phiên bản Windows server 2k8 cũng không có tính năng này và Windows 7 có hỗ trợ tính năng này như một phần của bộ công cụ Remote Server Administration Tools (RSAT) http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=130862 .
Tiếp tục đọc

Advertisements