Tổng quan Dynamic IT

Giải pháp System Center giúp người quản trị quản lý máy chủ vật lý và môi trường ảo hóa trong các datacenter. Thông qua việc tích hợp và tự động hóa các tác vụ quản lý, bộ phận IT trong tổ chức doanh nghiệp có thể nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả trong kinh doanh.

image

Mục tiêu: Quản lý Dynamic IT

Một cơ sở hạ tầng năng động là một tổ chức linh hoạt, trong đó bộ phận IT phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng của tình hình kinh doanh doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực làm việc của nhân viên, quy trình làm việc của họ, và cơ sở hạ tầng CNTT.
Tiếp tục đọc

Advertisements