Cài đặt ADMT 3.2 trên Windows server 2008 R2

Active Directory Migration Tool 3.2 (ADMT v3.2) là công cụ hỗ trợ trong việc dời các đối tượng (user, group, service account và computer) giữa các domain khác nhau trong môi trường ADDS (cùng hoặc khác forest). Yêu cầu hệ thống Hệ điều hành: Windows Server 2008 R2 Target domain (domain cần chuyển đối tượngĐọc tiếp “Cài đặt ADMT 3.2 trên Windows server 2008 R2”

Từ coder đến developer - Tôi đi code dạo

Lập trình viên giỏi không phải chỉ biết code

thanhnd

Networking Blog

msfreaks

Solutions to day to day challenges working with Microsoft products

@Philip.Hung.Cao

Stay Hungry, Stay Foolish

Advanced Programming

Chia sẻ để cuộc sống tốt đẹp hơn.....

UP2V

A roadmap for server virtualization, desktop virtualization and cloud computing by a virtualization evangelist

VIETSTACK TEAM

VietStack team from Vietnam OpenStack Community

Chuong Le Hoang

Open University

CHUNG VĨNH KHANG'S BLOG

Architect our digital world!

demant prasad

Lets Share Our Experiance....

Hieu's Blog - Microsoft MVP/MCT/MCE

www.HIEU.info - www.HieuDao.com - Thanks for comming with me

Gió thổi mây bay - Phong khởi Vân động

Chuyện học hành kiếm cert lận lưng

IMMORTAL

the quieter you become, the more you’re able to hear !!

Argron Nguyen's Blog

For success, attitude is equally as important as ability.

Hoai Nam's Blog

Chia sẻ những gì tôi có...

Phuong Nguyen's Blog

/* Life runs on {c0de} */