Các lệnh MySQL thông dụng.

Các lệnh MySQL thông dụng : Giới thiệu với các bạn một số lệnh MySQL thông dụng chạy trên hệ điều hành linux. Tác giả – Vien CNTT – DHQG Hanoi Lệnh CREATE TABLE – Cú pháp: CREATE TABLE Tên_bảng (Tên_cột Loại_dữ_ liệu [Not Null]), Primary Key( Tên khoá chính ), Foreign Key( Tên khoá ngoài),…); Trong đó:Đọc tiếp “Các lệnh MySQL thông dụng.”

Bật tính năng truy cập từ xa của MySQL server

Mặc định tính năng truy cập từ xa bị cấm trên máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL vì lý do bảo mật. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần cung cấp tính năng truy cập từ xa tới máy chủ cơ sở dữ liệu từ nhà hoặc từ máy chủ web. Truy cập MySQL từĐọc tiếp “Bật tính năng truy cập từ xa của MySQL server”

Từ coder đến developer - Tôi đi code dạo

Lập trình viên giỏi không phải chỉ biết code

thanhnd

Networking Blog

msfreaks

Solutions to day to day challenges working with Microsoft products

@Philip.Hung.Cao

Stay Hungry, Stay Foolish

Advanced Programming

Chia sẻ để cuộc sống tốt đẹp hơn.....

UP2V

A roadmap for server virtualization, desktop virtualization and cloud computing by a virtualization evangelist

VIETSTACK TEAM

VietStack team from Vietnam OpenStack Community

Chuong Le Hoang

Open University

CHUNG VĨNH KHANG'S BLOG

Architect our digital world!

demant prasad

Lets Share Our Experiance....

Hieu's Blog - Microsoft MVP/MCT/MCE

www.HIEU.info - www.HieuDao.com - Thanks for comming with me

Gió thổi mây bay - Phong khởi Vân động

Chuyện học hành kiếm cert lận lưng

IMMORTAL

the quieter you become, the more you’re able to hear !!

Argron Nguyen's Blog

For success, attitude is equally as important as ability.

Hoai Nam's Blog

Chia sẻ những gì tôi có...

Phuong Nguyen's Blog

/* Life runs on {c0de} */