Căn bản Squid Proxy Server .

  là một chương trình Internet Proxy – Caching có vai trò tiếp nhận các yêu cầu từ Client và chuyển cho Internet Server thích hợp. Đồng thời nó sẽ lưu lại trên đĩa những dữ liệu được trả về từ Internet Server – gọi là caching.

Cài từ gói phần mềm có sẵn:

+ Trên 6 có thể cài bằng Yum như sau:

yum squid Tiếp tục đọc

Advertisements