Chi phí cho SharePoint 2010?

Việc tính toán chi phí cho SharePoint là một vấn đề khá phức tạp vì triển khai SharePoint đòi hỏi bạn phải kết hợp nhiều sản phẩm với các tính năng khác nhau, chi phí khác nhau. Ngoài ra các nhân tố khác như mục đích, loại hình doanh nghiệp và cả mối quan hệ với Microsoft hoặc người bán lẻ sản phẩm.

Một câu hỏi lớn được đặt ra khi triển khai SharePoint là chúng ta sẽ tốn bao nhiêu tiền khi lên kế hoạch cho một dự án. Ví dụ bạn muốn tất cả các nhân viên của mình có thể truy cập và sử dụng tính năng FAST Search, điều này có thể sẽ khiến bạn tốn thêm server để cài đặt FAST Search cũng như chi phí sử dụng FAST Search nếu phiên bản hiện tại của bạn là Standard.

Trước tiên, chúng ta xét đến các chính sách licensing. Đối với phiên bản SharePoint 2010 có 2 hình thức:

  • Server + CAL licenses for internal users – dành cho các nhân viên, người sử dụng nội bộ. Đối với hình thức này, bạn cần phải mua thêm một CAL (Client Access License) cho mỗi người sử dụng cũng như thiết bị sử dụng để truy cập vào SharePoint server. Nếu bạn muốn sử dụng các tính năng Enterprise bạn cần phải mua Standard CAL trước sau đó mới mua Enterprise CAL
  • Internet site server licenses for external users – với hình thức này bạn cần mua license cho mỗi một server chạy sản phẩm SharePoint 2010. Với hình thức này bạn không cần phải mua CAL cho những người sử dụng bên ngoài. Nếu một số nội dung dành cho nội bộ thì chỉ cần CAL cho những người dùng truy cập vào nội dung này. Điểm khác biệt trong các tính năng của Internet Sites Standard licsence là cho phép tất cả các site chạy trên một domain duy nhất.

FAST Search Licensing

FAST Search là một license riêng biệt, FAST Search đem lại lợi ích tìm kiếm tối ưu cho doanh nghiệp và bạn cần phải mua licsense cho mỗi server chạy FAST Search. Bạn có thể sử dụng một server duy nhất cho tất cả các licsense. Ví dụ nếu bạn muốn triển khai Intranet và public một Internet website trên những server như nhau thì bạn có thể áp dụng license SharePoint 2010 Server cho SharePoint 2010 Internet Site cho một server duy nhất. License FAST Search có thể được sử dụng cho một SharePoint 2010 server nếu cần ( tiết kiệm chi phí về phần cứng nhưng đòi hỏi phải có license SharePoint Server và FAST Search)

Bây giờ chúng ta bàn đến vấn đề chi phí. Chúng ta sẽ không đề cập đến các phần mềm kèm theo, chẳng hạn là Microsoft Office 2010 hay các chi phí bảo hiểm cho sản phẩm. Ngoài ra còn chi phí các sản phẩm khác mà bạn cần như Windows Server và SQL Server. Tuy nhiên những sản phẩm này phụ thuộc vào nhu cầu, mục đích của doanh nghiệp để chọn cho mình sản phẩm SharePoint thích hợp, để từ đó có thể lựa chọn sản phẩm Windows Server tiết kiệm chi phí.

*Bạn cần mua Standard CAL trước rồi mới có thể mua được Enterprise CAL

Chúng ta thử tính cụ thể cho một doanh nghiệp nhỏ, sử dụng Standard Licsence và chỉ triển khai trong nội bộ (Internal)

3 server farm gồm:

  • Web Front-End (WFE)/Application server
  • SQL server
  • SharePoint 2010 server
  • 1.000 user

Chi phí: 2 x 4800$ = 9.600$ (SharePoint 2010 Server) + 1.000 user x 93,5$ = 93.500$ Nếu bạn muốn thêm tính năng FAST Search bạn cần phải có tối thiểu thêm một server và 21.800$, ngoài ra bạn cần thêm Enterprise CAL (82,6$ /user) để có thể truy cập và sử dụng tính năng này.

Tổng chi phí với FAST Search lúc này là 9.600$ + 93.500$ + 21.800$ + 82,6$ x 1000 = 207.500$.

Một ngữ cảnh khác là chúng ta muốn sử dụng SharePoint 2010 làm một website và public nó ra Internet.

3 server farm gồm:

  • WFE/Application server
  • SQL server
  • SharePoint 2010 server

Chi phí trước tiên là license cho SharePoint : 2 x 11.700$ = 23.400$ ( SharePoint 2010 Internet Site Standard)

Nếu bạn muốn thêm FAST Search bạn cần license SharePoint 2010 Internet Site Enterprise. Lúc này chi phí sẽ là 2 x 42.000$ = 94.000$.

Trên đây là cơ bản về chi phí cần có cho license SharePoint, bạn cần phải tính toán thật kĩ nhu cầu, mục đích doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí cả về license lẫn phần cứng.

Nguồn:ict24h.net

Advertisements