Tạo Và Truy xuất thông tin Snapshot Active Directory trong Windows Server 2008

Windows Server 2008 có một số tính năng mới cho phép người quản trị mạng tạo ảnh nhanh của database AD để sử dụng Offline. Với bản chụp AD bạn có thể sao lưu dự phòng Active Directory Domain service với quyền truy cập Read – Only thông qua LDAP.

Trong quá trình snapshot bạn nên dùng các biện pháp để bảo vệ snapshot AD nhẳm bảo mật những thông tin nhạy cảm trên AD.
Tiếp tục đọc

Advertisements