Hướng dẫn cài đặt System Center Virtual Machine Manager 2008 R2.

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SCVMM) giúp quản lý môi trường ảo hoá trên:
  • Hyper-V
  • Hyper-V Server
  • Microsoft Virtual Server 2005
  • VMWare Virtual Center 2.0 và 2.5
  • VMWare ESX Server 3, 3i, 3.5 và Vsphere 4 (quản lý thông qua VMware virtual Center)

Tính năng mới trên SCVMM R2: Tiếp tục đọc

Advertisements