Use PowerCLI to get Quick Stats

Introduction

A while back, I started to do a little bit of work with PowerCLI, VMware’s PowerShell based scripting language. PowerCLI can be used for a number of tasks, including creating, managing and monitoring virtual hosts and guests. In this article, part one of a new series, you will learn how to use basic PowerCLI commands to pull information from an ESX host.

Sometimes you just want to get an at-a-glance view of your VMware environment. Other times, you may want to store historical information outside vCenter/ESX in order to manipulate it in other tools. With PowerCLI, getting some down and dirty statistics is quite simple. PowerShell also provides database connectivity cmdlets that enable you to write statistics information into a SQL Server database. Later in this series, I’m going to show you how to grab pertinent information from an ESX server and also show you how you can write some of this information into a database for later viewing.
Tiếp tục đọc

Advertisements

ESXi 5.1 Unable to install / upgrade VMware Tools on Guest OS

When you use vCenter 5.5 to management Esxi 5.1  ,you will have error

“Unable to install VMware Tools. An error occurred while trying to access image file “/usr/lib/vmware/isoimages/windows.iso” needed to install VMware Tools: 2 (No such file or directory). If your product shipped with the VMware Tools package, reinstall VMware ESX, then try again to install the VMware Tools package in the virtual machine.   The required VMware Tools ISO image does not exist or is inaccessible.”
Tiếp tục đọc

Tổng quan VMWare vSphere .

Phần 1 : Tổng quan về công nghệ ảo hóa

1. Ảo hóa là gì ? Ảo hóa là công nghệ cho phép chạy đồng thời nhiều OS trên 1 máy tính . Cùng chia sẽ tài nguyên phần cứng và được quản lý bởi lớp ảo hóa ( Hypervisor ) Lớp ảo hóa nằm giữa lớp hardware và OS giúp quản lý, phân phát tài nguyên phần cứng cho lớp các OS ảo hoạt động ở trên. traditionalvsvirtualbig

H: mô hình so sánh kiến trúc truyền thống và kiến trúc ảo hóa hiện nay

2. Ảo hóa làm gì ? Ảo hóa xoay quanh 4 mục tiêu chính : Availability, Scalability, Optimization và Management

  • Availability : tăng tính sẵn sàng cho hệ thống, giảm thiểu ( bỏ qua ) thời gian downtime khi phần cứng gặp sự cố, khi upgrade, update hoặc di chuyển. Giúp các ứng dụng hoạt động liên tục.
  • Scalability :  khả năng tùy biến, thu hẹp hay mở rộng mô hình server dễ dàng mà k làm gián đoạn ứng dụng.
  • Optimization : sử dụng triệt để nguồn tài nguyên phần cứng , tránh lãng phí.
  • Management :  khả năng quản lý tập trung, giúp việc quản lý trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

3. Lợi ích của ảo hóa  : Dựa trên nhiệm vụ của ảo hóa, ta có thể thấy được ảo hóa có những ưu điểm như sau :

  • Tiết kiệm năng lượng liêu thụ, giảm chi phí duy trì server ( tiền điện để chạy và làm mát server )
  • Giảm số lượng  thiết bị vật lý cần thiết ( giảm số lượng server, switch, cáp, phí gia công )
  • Tận dụng tối đa nguồn tài nguyên, tránh lãng phí.
  • Quản lý tập trung, nâng cao hiệu quả làm việc của quản trị viên.
  • Khả năng mở rộng dễ dàng.

Tiếp tục đọc