Giám sát Hyper-V bằng dòng lệnh.

 Phần 1: Cài đặt thư viện giám sát

Quản Trị Mạng – Một trong những thiếu sót thấy rõ của Hyper-V là khả năng giám sát các máy ảo từ Windows PowerShell. Mặc dù Microsoft dự định cung cấp khả năng này trên Windows Server 8 nhưng người dùng hoàn toàn có thể thực hiện giám sát máy ảo từ giao diện dòng lệnh lúc này. Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó.

Nhận thư viện giám sát Hyper-V

Mặc dù Hyper-V không cung cấp những tính năng giám sát PowerShell cục bộ nhưng có một thư viện giám sát PowerShell có thể tải về từ CodePlex. Bản phát hành hiện tại chỉ được thiết kế để làm việc với PowerShell phiên bản 2.0.

Chuẩn bị cài đặt

Trước khi cài đặt thư viện giám sát Hyper-V, ta sẽ cần cài đặt Windows PowerShell. Thư viện giám sát Hyper-V được thiết kế để làm việc với một server Hyper-V độc lập, Hyper-V hoạt động trong Server Core hay các server chạy Windows Server 2008/2008 R2. Tiếp tục đọc

Advertisements

Active Directory Recycle Bin

Trong Windows Server 2008 R2 có một tính năng khá mạnh trong việc khôi phục các đối tượng từ Active Directory đó là Active Directory Recycle Bin. Trong bài viết chúng tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về tính năng này và cách sử dụng nó như thế nào.

Windows Server 2008 R2 có một tính năng Active Directory Recycle Bin mới, đây là tính năng mà bạn có thể sử dụng để “undo” những gì bị xóa do vô tình cho cả Active Directory Domain Services (AD DS) và Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS). Active Directory Recycle Bin cho phép bạn khôi phục các đối tượng đã bị xóa do vô tình cách nhanh chóng và giảm thời gian chết trong việc mất dữ liệu.
Tiếp tục đọc

Đôi điều về PowerShell

PowerShell là bộ công cụ dòng lệnh do Microsoft phát triển dùng cho mục đích quản trị Active Directory, máy chủ, hệ điều hành, Registry, services, Event log… Nó không phảI là một biến thể các câu lệnh Unix cũng không phải dựa trên các câu lệnh cmd mà bạn từng biết, mà là tập hợp các câu lệnh được xây dựng hoàn toàn mới, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.

Các phiên bản PowerShell

PowerShell không được cài đặt mặc định hầu hết trên các máy hệ điều hành Windows, do đó bạn cần tải về và cài đặt nó để sử dụng, Powershell hiện có 2 phiên bản:
Tiếp tục đọc