Ứng dụng Active Directory Domain Services cho doanh nghiệp

Khi mà hệ điều hành Windows Server 2003 đã đi đến đoạn cuối của quá trình hỗ trợ kĩ thuật (end of support) thì DN (DN) bắt đầu nghĩ đến việc chuyển đổi HĐH lên phiên bản Windows Server 2008 (WS2k8). Tuy nhiên vấn đề hỗ trợ kĩ thuật không phải là lý do duy nhất khiến DN bỏ tiền ra nâng cấp mà còn do WS2k8 ổn định hơn hẳn cũng như có rất nhiều cải tiến đáng kể như Server Core, Clustering, Active Directory, Bitlocker. Trong phiên bản 2008, Microsoft đã có một số thay đổi trong cách đặt tên cho các dịch vụ liên quan đến quản lý định danh và xác thực. Chẳng hạn như trong Windows Server 2003 người ta vẫn quen gọi chung là Active Directory nhưng ở WS2k8 thì nó được biết đến là Active Directory Domain Services (ADDS). Thay đổi này là cần thiết để phân biệt dịch vụ quản trị định danh và xác thực với các dịch vụ khác như AD RMS (quản lý quyền truy cập nội dung số), AD CS (cung cấp nền tảng xác thực PKI)…

Tiếp tục đọc

Advertisements