Cài đặt IIS 7 trên Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2

Giới thiệu

Chúng ta có thể cài đặt Microsoft Web Platform (Web PI) để dễ dàng cài đặt Internet Information Services (IIS)và các ứng dụng chạy trên IIS, tuy nhiên, nếu bạn cài đặt IIS bằng thủ công, bạn có thể sử dụng bài viết này ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm phần cài đặt và cấu hình IIS 7.

IIS 7.0 là một vai trò Web Server trong Windows Server 2008 và Web server trong Windows Vista….Windows Server 2008 R2 và Windows server 2008 là hệ điều hành có tất cả các tính năng cần thiết để IIS hỗ trợ cho môi trường hosting.
Tiếp tục đọc

Advertisements

Active Directory Recycle Bin

Trong Windows Server 2008 R2 có một tính năng khá mạnh trong việc khôi phục các đối tượng từ Active Directory đó là Active Directory Recycle Bin. Trong bài viết chúng tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về tính năng này và cách sử dụng nó như thế nào.

Windows Server 2008 R2 có một tính năng Active Directory Recycle Bin mới, đây là tính năng mà bạn có thể sử dụng để “undo” những gì bị xóa do vô tình cho cả Active Directory Domain Services (AD DS) và Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS). Active Directory Recycle Bin cho phép bạn khôi phục các đối tượng đã bị xóa do vô tình cách nhanh chóng và giảm thời gian chết trong việc mất dữ liệu.
Tiếp tục đọc

Active Directory Administration Center.

Trong Windows server 2k3 và 2k8 chúng ta đã quen với việc quản lý các đối tượng trong môi trường Domain với Active Directory Users and Computers Microsoft Management Console (MMC) thì trong phiên bản mới windows server 2k8 R2 còn cung cấp thêm Active Directory Administrative Center có tính năng cho phép quản lý hiệu quả hơn các đối tượng dịch vụ trong domain lưu ý ngay cả phiên bản Windows server 2k8 cũng không có tính năng này và Windows 7 có hỗ trợ tính năng này như một phần của bộ công cụ Remote Server Administration Tools (RSAT) http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=130862 .
Tiếp tục đọc

Cài đặt IIS 7 trên Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2

Giới thiệu

Chúng ta có thể cài đặt Microsoft Web Platform (Web PI) để dễ dàng cài đặt Internet Information Services (IIS)và các ứng dụng chạy trên IIS, tuy nhiên, nếu bạn cài đặt IIS bằng thủ công, bạn có thể sử dụng bài viết này ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm phần cài đặt và cấu hình IIS 7.

IIS 7.0 là một vai trò Web Server trong Windows Server 2008 và Web server trong Windows Vista….Windows Server 2008 R2 và Windows server 2008 là hệ điều hành có tất cả các tính năng cần thiết để IIS hỗ trợ cho môi trường hosting.
Tiếp tục đọc