TechNet Virtual Lab Windows Server 2008

Các bài lab online trên TechNet Virtual Labs cho phép bạn nhanh chóng đánh giá và thử nghiệm sản phẩm mới nhất của Microsoft và các công nghệ thông qua một loạt các hướng dẫn, các bài lab có thể hoàn thành trong 90 phút hoặc ít hơn. Không cần cài đặt bạn có thể sử dụng TechNet Virtual Labs trực tuyến ngay lập tức một cách tiện dụng và miễn phí.

Địa chỉ truy cập lab Online : http://technet.microsoft.com/en-us/virtuallabs/bb512925.aspx Tiếp tục đọc

Advertisements