Một số lệnh cơ bản sử dụng YUM.

GIT – YUM là một lệnh thường dùng trong Centos để cài đặt, gỡ bỏ, update….các phần mềm. Đây là một lệnh rất hữu ích và tiện dụng. Bài viết sẽ liệt kê một số option cơ bản của lệnh yum. Tìm một phần mềm nào đó: #yum search package-name VD: #yum search java Liệt kêĐọc tiếp “Một số lệnh cơ bản sử dụng YUM.”

15 Linux Yum Command Examples – Install, Uninstall, Update Packages.

Installing, removing, and updating packages is a typical activity on Linux. Most of the Linux distributions provides some kind of package manager utility. For example, apt-get, dpkg, rpm, yum, etc. On some Linux distributions, yum is the default package manager. Yum stands for Yellowdog Updater Modified. This article explains 15 most frequently used yum commandsĐọc tiếp “15 Linux Yum Command Examples – Install, Uninstall, Update Packages.”

Cách cài YUM Autocomplete trên Fedora, CentOS, Red Hat (RHEL)

1. Cài đặt bash-completion Đăng nhập với quyền root và sử dụng lệnh yum để cài đặt bash-completion. # yum install bash-completion Say đó đăng xuất và đăng nhập vào lại hệ thống. 2. Sử dụng tính năng Autocomplete trong lệnh YUM: [root@localhost ~]# yum in[tab][tab] info     install [root@localhost ~]# yum install httpd-[tab][tab] httpd-devel.i686     httpd-devel.x86_64  Đọc tiếp “Cách cài YUM Autocomplete trên Fedora, CentOS, Red Hat (RHEL)”

Từ coder đến developer - Tôi đi code dạo

Lập trình viên giỏi không phải chỉ biết code

thanhnd

Networking Blog

msfreaks

Solutions to day to day challenges working with Microsoft products

@Philip.Hung.Cao

Stay Hungry, Stay Foolish

Advanced Programming

Chia sẻ để cuộc sống tốt đẹp hơn.....

UP2V

A roadmap for server virtualization, desktop virtualization and cloud computing by a virtualization evangelist

VIETSTACK TEAM

VietStack team from Vietnam OpenStack Community

Chuong Le Hoang

Open University

CHUNG VĨNH KHANG'S BLOG

Architect our digital world!

demant prasad

Lets Share Our Experiance....

Hieu's Blog - Microsoft MVP/MCT/MCE

www.HIEU.info - www.HieuDao.com - Thanks for comming with me

Gió thổi mây bay - Phong khởi Vân động

Chuyện học hành kiếm cert lận lưng

IMMORTAL

the quieter you become, the more you’re able to hear !!

Hoai Nam's Blog

Chia sẻ những gì tôi có...

Phuong Nguyen's Blog

/* Life runs on {c0de} */

HIDOKAI

Just another WordPress.com site